Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
14 Eylül 2021

Sirküler No: 508


SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 25.01.2021 tarihli 18900230 sayılı ………Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne vermiş olduğu görüş yazısında; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na atıfta bulunarak şahıs işyeri işvereninin 02.01.2021 tarihinde vefat etmesi nedeniyle e-bildirge şifresinin pasif duruma getirildiği ve bu nedenle 02.01.2021 tarihli sigortalı işten ayrılış bildirgesinin elektronik ortamda Kurumumuza (SGK’ya) bildirilemediği için 12.01.2021 tarihinde (on günlük süre içerisinde) kağıt ortamında bildirildiğinden işleme alınması ve idari para cezası uygulanmaması gerekmektedir denilmiştir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.