Sirküler

No: 71

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
9 Ocak 2020


08.01.2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 07.01.2020 tarihli 2040 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

  • 4/1-b (eski adıyla Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılardan,
  • Başka bir ülkede sağlık sigortasından yararlanma hakkı bulunmayan vatandaşlardan,

sağlık hizmeti alamayan Türk vatandaşları ile bunların bakmakla yükümlü oldukları kişiler 01.01.2020-31.12.2020 döneminde,

  • Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde,
  • Devlet üniversitelerinin sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde,
  • Üniversite hastanelerinde,

sunulan sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır.

Başka bir ifade ile 2020 yılında; prim borcu bulunan Bağ-Kur’lular ve GSS prim borcu olanlar özel hastaneler hariç devlet ve üniversite hastanelerin sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanacaklardır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.