Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
13 Temmuz 2023

Sirküler No: 728


6/7/2023 tarihli ve 7344 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 2023 yılında uygulanan maktu harç tutarları %50 oranında artırılmış, yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20.000 TL olarak yeniden belirlenmiştir.

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 93) ile de artırılan tutarlara ilişkin tarife ilan edilmiştir.

Tarife için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.