Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
17 Temmuz 2023

Sirküler No: 729


Ticaret Bakanlığınca Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanacaktır.

Bu kapsamda söz konusu programa ilişkin gerekli açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

 

Başvuru Tarihleri
Başvurular 12 Temmuz 2023 – 14 Ağustos 2023 tarihleri arasında Ticaret İl Müdürlüklerine yapılacaktır. Son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Desteklenecek Proje Konuları
Program kapsamında ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin, üretim ve istihdama katkısı olacak projeleri çerçevesinde;

  1. Makine ve/veya donanım ile ilgili mal alımlarına,
  2. Ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına,
  3. Ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına,
  4. Alacakları makine ve/veya ekipmanın kullanımına ilişkin nitelikli personel istihdamlarına,

Destek verilecektir.

Destek Miktarı
Ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı;

  • Mal alımlarında 400.000 Türk Lirasını,
  • Hizmet alımlarında 60.000 Türk Lirasını,
  • Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 136.824 TL’yi, iki personel için toplam 273.648 TL’yi

Geçemeyecektir.

Destek Oranı
Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının;

  • Kalkınmada öncelikli yörelerde % 75’i, diğer bölgelerde % 50’si,
  • Kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az % 90’ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde %75’i,

Ticaret Bakanlığınca karşılanabilecektir. Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından karşılanacaktır.

Başvuru koşulları için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.