Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
02 Aralık 2021

Sirküler No: 129


Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına, ödeme hizmetlerinin sunulmasına ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Yönetmelik, 1 Aralık 2021 tarihli Resmi gazetede yayımlandı.

Yönetmelik ile;

  • Ödeme hizmetleri,
  • Elektronik para ihracı,
  • Ödeme kuruluşu ya da elektronik para kuruluşu faaliyet izni için gerekli şartlar,
  • Kuruluşların faaliyet esasları ile yapamayacakları iş ve işlemler,
  • Kuruluşların şube, temsilci, dış hizmet alımı ve bildirimlerine dair koşullar,
  • Öz kaynaklarının hesaplanması,
  • Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile müşteri arasındaki çerçeve sözleşmeye dair esaslar,
  • Ödeme işlemlerinin onaylanması ve tarafların hak ve yükümlülükleri ile alınacak ücretlere,

Dair açıklamalar yapılmıştır.

Merkez Bankasınca yayımlanan, Ödeme Hizmetleri Ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme

Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik, sirküler ekinde yer almaktadır.

EK- Ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı ile ödeme hizmeti sağlayıcılarına dair Yönetmelik

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211201-1.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.