Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
02 Aralık 2021

Sirküler No: 128


30/11/2021 tarihli ve VUK-137/ 2021-5 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı Sirküleri ile, vergi ödevlerinden herhangi birinin yerine getirilmesine engel olacak derecede ağır hastalığı bulunan veya doğum yapan meslek mensuplarının mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılmasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Buna göre; vergi dairesine ibraz edilen raporlarda belirtilen hastalığın ağır hastalık olup olmadığı hususundaki tespitin;

a) Hastanelerden alınan raporlarda belirtilen hastalıklar bakımından, raporu tanzim eden hastane başhekimlikleri ya da il/ilçe Sağlık Müdürlükleri,

b) Hastaneler dışındaki resmi sağlık kuruluşlarınca verilen raporlar bakımından il/ilçe Sağlık Müdürlükleri, tarafından yapılması gerekmektedir.

Diğer taraftan, doğum yapacak meslek mensubu ile bu meslek mensubuyla arasında yapılmış ve çalışılamayacak üç haftanın başladığı tarih ile doğum tarihi itibarıyla geçerli olan “Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” uyarınca beyanname/bildirimleri bu meslek mensubunca verilen mükelleflerin;

a) Doğumun, planlanan doğum tarihi dikkate alınarak tespit edilen çalışılamayacak üç haftalık sürenin başladığı tarih ila planlanan doğum tarihi arasında gerçekleşmesi durumunda, çalışılamayacak üç haftalık sürenin başladığı tarih ila doğum tarihini izleyen 15 inci gün arasında,

b) Doğumun, planlanan doğum tarihinden sonraki bir tarihte gerçekleşmesi durumunda, planlanan doğum tarihi dikkate alınarak tespit edilen çalışılamayacak üç haftalık sürenin başladığı tarih ila doğum tarihini izleyen 15 inci gün arasında,

c) Doğumun, planlanan doğum tarihi dikkate alınarak tespit edilecek çalışılamayacak üç haftalık sürenin başladığı tarihten önceki bir tarihte, erken doğum olarak, gerçekleşmesi durumunda, doğum tarihi ila doğum tarihini izleyen 15 inci gün arasında,

mücbir sebep halinde olduğu kabul edilecektir.

Konu ile ilgili detaylı açıklamalar, Sirküler ekinde yer almaktadır.

EK- Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Hükümlerinden Faydalandırılmasına İlişkin Sirküler

https://www.gib.gov.tr/vergi-odevlerinden-herhangi-birinin-yerine-getirilmesine-engel-olacak-derecede-agir-hastaligi-0

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.