Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Ekim 2023

Sirküler No: 887


Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinde meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı bildirilmesinde idari para cezası aşağıdaki şekilde uygulanmaktadır.

5510 sayılı Kanunun 102’nci maddesinin birinci fıkrasının (n) bendinde; “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası uygulanır” hükmü yer almaktadır.

Bu düzenlemeye göre; muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde sigortalıların işyerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir işyeri için aylık asgari ücreti geçmemek üzere meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına asgari ücretin 1/10’u tutarında idari para cezası uygulanır.

Söz konusu idari para cezaları işyeri bazında ve her bir beyanname dönemi için uygulanır.

Söz konusu hükmün yürürlük tarihi 01.01.2018 olduğundan; söz konusu cezanın uygulanmasına 2018/Ocak ayına ilişkin beyannameden itibaren başlanmıştır.

İlgili dönem için idari para cezası uygulanan aynı işyerine aynı dönem için sonrasında bu kapsamda ceza uygulanması halinde;

– İlgili dönem için daha önce verilen idari para cezası belirlenen limiti geçmişse sonrasında idari para cezası uygulanmaması gerekir.

– İlgili dönem için daha önce verilen idari para cezası belirlenen limiti geçmemişse bu kapsamdaki idari para cezası için belirlenen limite ulaşıncaya kadar ceza uygulanması gerekir.

5510 sayılı Kanunun 59’uncu maddesi gereğince Kanunun uygulamasına ilişkin işlemlerin SGK Müfettişleri/Denetmenleri eliyle yürütüldüğünden meslek adı ve kodunun gerçeğe aykırı olup olmadığı hususu SGK Müfettişleri/Denetmenleri, mahkeme kararı, diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarının kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelerden veya SGK tarafından bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan, işveren ve sigortalılardan alınan bilgi ve belgeler değerlendirilerek yapılmaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.