Sirküler

No: 469

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Temmuz 2021


Bu hususu Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 23.09.2014 tarihli kararı (E. 2014/10156 – K. 2014/17837) ile belirtelim.

Özetle “Mahkemece aşçı olan davacının yemek saatleri dışında kendisinin sorumlu olduğu depodan yemek malzemeleri ile çalışma düzenini de etkileyecek şekilde mangal yapması nedeniyle doğruluk ve bağlılığa uymayan eyleminden dolayı sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı dikkate alınmadan kıdem ve ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi hatalıdır.” Şeklinde hüküm kurulmuştur.

Bu karara göre mesai saatindeki mangal partisi işçinin tazminatsız bir şekilde haklı nedenle feshini gerektirir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.