Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Eylül 2021

Sirküler No: 57


15 Eylül 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ile 1 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere;

-Türk lirası zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilmesi azami oranı %10’dan %0’a düşürülerek sonlandırılmaktadır.

-Yabancı para mevduat/katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranları tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırılmaktadır.

Alınan bu kararla birlikte, 1 Ekim 2021 tarihi itibarıyla Türk lirası cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin yaklaşık 13,9 milyar Türk lirası, döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin ise yaklaşık 3,4 milyar ABD doları karşılığı tutarında artması beklenmektedir.

Sözkonusu Tebliğ, Merkez Bankası açıklaması ile birlikte ekte yer almaktadır.

EK-1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/09/20210915-9.htm

EK-2 Merkez Bankası Açıklaması

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Duyurular/Basin/2021/DUY2021-39

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.