Mustafa Çelik
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Şubat 2022

Sirküler No: 229


TCMB Para Politikası Kurulu (Kurul) 17 Şubat 2022 tarihli toplantısı sonucunda, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14 düzeyinde sabit tutulmasına karar vermiştir.

Karara gerekçe olarak;

-Ekonomik temellerden uzak fiyatlama oluşumları, küresel enerji, gıda ve tarımsal emtia fiyatlarındaki artışlar ile tedarik süreçlerindeki aksaklıklar gibi arz yönlü unsurlar ve talep gelişmelerinin enflasyonda etkili olduğu,

-Bu çerçevede, sürdürülebilir fiyat istikrarı ve finansal istikrarın tesisi için atılan ve kararlılıkla sürdürülmekte olan adımlar ile birlikte, politika faizinin sabit tutulmasına karar verildiği,

Açıklamalarına yer verilmiştir.

Karar ekte yer almaktadır.

EK- Faiz Oranlarına İlişkin Basın Duyurusu (2022-14)

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/basin/2022/duy2022-14

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.