Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
18 Şubat 2022

Sirküler No: 230


Gelir idaresinin 3.2.2022 tarihli özelgesi çerçevesinde;

-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Genç girişimcilerde kazanç istisnası” başlıklı mükerrer 20 nci maddesine göre, ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, belirtilen şartlarla gelir vergisinden müstesnadır.

-Maddede yer alan şartların topluca taşıma kaydıyla faaliyete başlanılan takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca genç girişimcilerde kazanç istisnası hükmünden faydalanmak mümkün olup, istisnadan yararlanılan dönemlerde 29 yaşını doldurmak, söz konusu istisnadan yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.