Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
09 Mart 2023

Sirküler No: 594


7 Mart 2023 tarihli ve 32125 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6 Mart 2023 tarihli ve 6902 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen mal ve hizmet alımlarına ilişkin “Fiyat Farkı Esaslarında” değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.

Söz konusu Karar ile Kamu İhale Kurumunca yapılan açıklama çerçevesinde,

1) Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan ve aşmayan hizmet alımları için ayrı ayrı olmak üzere hangi girdiler için fiyat farkı hesaplanması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre;

a) Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşan hizmet alımlarında tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

b) Sözleşme süresi 365 takvim gününü aşmayan ve ihale dokümanında personel sayısı belirlenerek haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılmasının öngörüldüğü hizmet alımlarında, işçilik ücretindeki değişimden kaynaklı fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi zorunluluğu getirilirken işçilik dışındaki diğer girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilmesi hususu idarelerin takdirine bırakılmıştır.

Ayrıca sözleşme süresi 365 takvim gününü aşmayan diğer hizmet alımlarında yine idarelerin takdirine bağlı olarak tüm girdiler için fiyat farkı hesaplanacağına ilişkin düzenlemeye yer verilebilecektir.

2) Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT) yer verilen puan birimleri üzerinden ihaleye çıkılan teşhis ve tedaviye yönelik hizmet alımlarında, hizmetin puanının artırılmasından veya azaltılmasından kaynaklanan fiyat değişimlerinin fiyat farkı olarak ödenmesine veya kesilmesine yönelik değişiklik yapılmıştır.

3) CNG alımları için fiyat farkı hesabında EPDK tarafından yayımlanan fiyatların kullanılması yönünde değişiklik yapılmıştır.

Değişiklikler için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230307-10.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.