Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
09 Mart 2023

Sirküler No: 593


8 Mart 2023 tarihli ve 32126 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklerle Kamu Özel İş Birliği Projeleri ile Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (b) bendinin bir numaralı alt bendinde yer alan “inşaat ve tesisat müdürü” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

Tebliğ için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230308-6.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.