Sirküler

No: 226

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Eylül 2020


Kreş ücretinin sigorta primine tabi tutulup tutulmama konusunda SGK Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 12.10.2018 tarihli E.13565450 sayılı kreş ve gündüz bakımevi konulu Genel Yazısında; “Kreş ve gündüz bakımevi hizmeti alan çalışanların her bir çocuğu için işveren tarafından kreş ve gündüz bakımevi hizmetini veren gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine yapılan ödemeler, sigortalıya doğrudan yapılan bir ödeme olmadığından cihetle prime esas kazanç kapsamında değerlendirilmeyecektir. Ancak, söz konusu ödemenin nakdi olarak doğrudan çalışana yapılması halinde ise sigortalının prime esas kazanç hesabında dikkate alınacak ödeme olarak değerlendirilecektir.” şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.