Sirküler

No: 227

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Eylül 2020


5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunu’nun 3’üncü maddesinin ikinci fıkrasına göre; kişi ve kuruluşların talebi üzerine, koruma ve güvenlik ihtiyacı dikkate alınarak, güvenlik hizmetinin istihdam edilecek personel eliyle sağlanmasına, kurum ve kuruluşlar bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmasına ya da bu hizmetin güvenlik şirketlerine gördürülmesine izin verilir. Bir kuruluş bünyesinde özel güvenlik birimi kurulmuş olması, ihtiyaç duyulduğunda ayrıca güvenlik şirketlerine hizmet gördürülmesine mani değildir. Bu madde çerçevesinde, özel güvenliğin sağlanması hukuk devleti anlayışına uygun olarak, kişi ve kuruluşların, işverenlerin serbest iradelerine bırakılmaktadır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.