Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
21 Nisan 2023

Sirküler No: 790


Kredi Garanti Fonu internet sayfasında yayımlanan açıklamalara göre;

(https://www.kgf.com.tr/index.php/tr/urunlerimiz/hazine-destekli-kefaletler/eyt-destek-paketi)

EYT destek paketi detayları aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleşmektedir.

Ürün Açıklaması: 03.03.2023 tarihli ve 7438 sayılı Kanun çerçevesinde çalışanlarına emeklilik nedeni ile kıdem tazminatı ödeyecek KOBİ ve KOBİ Dışı firmaların kıdem tazminatından kaynaklanan finansman ihtiyacının sağlanması amaçlanmaktadır.

Kefalet İçin Kullanılan Kaynak: Hazine Fonu

İlgili Finans Kuruluşları / Kurum: Denizbank, Garanti, Halkbank, Türkiye İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Bankası

Ürün Vadesi: Azami 36 ay (ödemesiz dönem dâhil), azami 6 ay ödemesiz dönem

Kefalet Limiti ve Kefalet Oranları:

Yararlanıcı Kefalet Üst Limiti (TL) Kefalet Oranı (%)
KOBİ 10 Milyon TL %75
KOBİ DIŞI 20 Milyon TL %70

Kullanılabilecek Kredi Ürünleri: İşletme Kredisi/Muraba; Nakdi Krediler, Taksitli Krediler, Katılım Bankacılığına uygun diğer yöntemler

Ücret ve Komisyon Oranları: Kurum, verdiği kefaletler karşılığında yararlanıcılardan her bir kefalet kullandırımı için 1 defaya mahsus ve peşin olarak kefalet tutarının %0,5’i oranında Kredi Verenler aracılığıyla komisyon tahsil eder. Yapılandırma durumunda yararlanıcılardan, kefalet bakiyesi üzerinden %0,5 oranında Kredi Verenler aracılığıyla peşin olarak komisyon tahsil edilir. Kredi Veren verdiği kredi karşılığında yararlanıcılardan her bir kredi kullandırımı için 1 defaya mahsus ve peşin olarak yalnızca kredi tutarının azami %1’i oranında komisyon tahsil edebilir. Kredinin vadesinin 1 yıldan az olması halinde, azami oran 3 aylık vadelere göre oranlanarak uygulanır.

Özel Şartlar: Paket kapsamında kullandırılacak olan kredi yalnızca 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak personelin kıdem tazminatı için kullandırılacaktır. Bunun dışında herhangi bir nakit/nakit dışı amaç için kullanılamaz. Kıdem tazminatı ödemeleri kredi veren tarafından doğrudan 7438 sayılı Kanun kapsamında emekli olacak çalışanların hesabına yatırılacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.