Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
20 Nisan 2023

Sirküler No: 656


Gümrüksüz satış mağazaları ve bunların depolarının açılışına, işleyişine ve buralardan eşya satışına ilişkin usul ve esasları düzenleyen, Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, izin verilecek şirketler,

-Asgari iki yıldır faaliyette bulunan, ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en az 5.000.000 (beş milyon) TL ve son beş yılda tahakkuk eden kurumlar vergisinin basit ortalaması en az 300.000 (üç yüz bin) TL olan limited veya anonim şirketler olarak yeniden düzenlenmiş ve ödenmiş sermayeleri ve ihtiyatları toplamı en az 50.000.000 (elli milyon) TL olan şirketlerde, 2 yıl faaliyette bulunma ve kurumlar vergisi şartlarının aranmaması hükme bağlanmıştır.

Değişiklikler için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.