Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
10 Şubat 2022

Sirküler No: 221


Ticaret Bakanlığınca yayımlanan 10 Şubat 2022 tarihli KOOP-DES BAŞVURU DUYURUSU ile; kooperatiflerin Desteklenmesi Programı kapsamında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere finansman desteği sağlanacaktır.

İlk uygulama olarak ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflerin sunacakları proje başvurularında hibeye esas proje tutarı azami sınırı;

  • Mal alımlarında 200.000 Türk Lirasını,
  • Hizmet alımlarında 30.000 Türk Lirasını,
  • Nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 51.000 TL’yi, iki personel için toplam 102.000 TL’yi

geçemeyecektir.

Desteğin uygulama usul ve esasları ekte yer almaktadır.

EK- KOOP-DES Başvuru Duyurusu

https://esnafkoop.ticaret.gov.tr/duyurular/koop-des-basvuru-duyurusu

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.