Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Mart 2022

Sirküler No: 240


1 Mart 2022 tarihli Resmi gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile;

2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listeye Mesken ve tarımsal sulama abone gruplarına yapılan elektrik teslimleri, eklenerek KDV oranı %8 olarak belirlenmiştir.

Karar, yayımlandığı tarihten itibaren tahakkuk ettirilen bedellere uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir.

EK- Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5249)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220301-12.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.