Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
04 Mart 2022

Sirküler No: 241


1 Mart 2022 tarihli Resmi gazetede yayımlanan EPDK Kararı ile; Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler Ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul Ve Esaslarda değişiklik yapılarak mesken abone grubu kapsamı genişletilmiştir.

Buna göre; dernek ve vakıf merkezleri/şubeleri ile cemevleri, köylerde içme suyu temine yönelik kullanılan tesisler de konut abone grubu içinde sayılmıştır.

Karar, yayımlandığı tarih 1 Mart itibari ile yürürlüğe girmektedir.

EK-  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/02/2022 Tarihli ve 10817 Sayılı Kararı

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220301-3.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.