Sirküler

No: 271

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
03 Kasım 2020


Eksik gün nedeni olarak “07-Puantaj kayıtları” seçeneğini kodlayan işverenlerin, kısmi süreli bir iş sözleşmesi olmaksızın yalnızca puantaj kayıtlarındaki giriş çıkış saatlerini baz alarak ve toplam çalışma saati sayısını 7,5 saate bölmek suretiyle prim gün sayısı tespit etmeleri durumunda, bu bildirimlerin doğruluğunun kabulüne imkan bulunmamakta olup, kısmi süreli is sözleşmesinin olmaması sigortalıların puantaj cetvelindeki çalışma süresi bir saat bile olsa prim gün sayısı 1 gün olarak kabul edilecektir. Dolayısıyla kısmi süreli sözleşme olmaksızın sigortalıların puantaj cetvellerindeki çalışma sürelerini toplayarak 7,5 oranına bölen ve bu şekilde buldugu sayıyı sigortalıların prim gün sayısı olarak SGK’ ya bildiren işverenlerin “eksik güne ilişkin belgelerin ibrazının istenilmesi halinde” bildirimleri kabul edilmeyecek, sigortalıların günde kaç saatlik çalışmasının bulundugu üzerinde durulmaksızın puantaj kayıtlarında sigortalının imzası bulundugu her gün 1 tam gün olarak kabul edilerek, bu şekilde haftanın 6 gününde çalışması bulunan sigortalıların 7. günde de hafta tatiline hak kazandıklarını kabul edilerek, eksik sürelerin ayın 28, 30 veya 31 gün çektigi üzerinde durulmaksızın 30 güne tamamlatılması gerekecektir. Örneğin; tam süreli iş sözleşmesi imzalanmış (A) sigortalısının puantaj cetvelinde haftanın 6 gününde 3 saatlik çalışmasının bulundugu varsayıldıgında, sigortalının o haftadaki prim gün sayısı 7 gün olarak kabul edilmektedir. Puantaj cetvelinde Pazar günleri hariç ayın tamamında her gün 2 saatlik çalışması bulunan bir sigortalının prim gün sayısı ayın kaç gün olduguna bakılmaksızın 30 gün kabul edilmektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.