Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
04 Nisan 2024

Sirküler No: 1020

Kişinin Birden Fazla 4/1-b Kapsamında Olması Durumunda Sigortalılık

Kişinin birden fazla 4/1-b (BAĞ-KUR) kapsamında olması durumunda sigortalılık durumu işçin 5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesine bakacağız.

5510 sayılı Kanunun 80’inci maddesine göre; 4/1-b kapsamında sigortalı sayılmayı gerektirecek birden fazla durumun söz konusu olması halinde, prime esas kazanç bildiriminde kaç işyerinde 4/1-b kapsamında sigortalı ise beyan ettiği tutarların toplamı üzerinden tek beyanda bulunulur.

5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesine göre, aynı sigortalılık haline tâbi olacak şekilde birden fazla işte çalışması nedeniyle ödenen primler toplamı, bu sigortalılık hali için belirlenen prime esas kazanç üst sınırı üzerinden hesaplanacak miktarı aşarsa, aşan kısmın tamamı, sigortalının talebi üzerine en geç talep tarihini takip eden ay içinde hissesi oranında sigortalıya defaten geri ödenir. Geri verilen primler için ayrıca gecikme cezası ve gecikme zammı ile faiz ödenmez.

Bu çerçevede, 4/1-b kapsamına birden fazla tabi olunması halinde prime esas kazanç beyanı tek olacaktır. Bir ayda 30 gün yılda 360 gün hizmet alabilecektir.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı
Ücretsiz ve Detaylı Bordo Hesap Makinesi
Bordro Outsource Hizmeti
Ücretsiz 12 Aylık Bordro Hesap Makinesi

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.