Sirküler

No: 246

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
30 Eylül 2020


Yargıtay Onikinci Hukuk Dairesinin (2016/10014 E., 2017/1890 K., 14.02.2017 T.) kararında

“4857 sayılı İş Kanunu’nun 35’inci maddesine göre; işçinin almakta olduğu ücretlerin 1/4’ünden fazlası haczedilemez. İkramiye, toplu sözleşme farkı ve nema ücretten sayılacağından onların da aynı koşullarda haczini engelleyen bir yasa hükmü yoktur. 6772 sayılı Kanun’un 4. maddesinde ise, “fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri gibi esas ücrete munzam tediyelerin haczedilemeyeceği” belirtilmiştir. Bu durumda, kıdem tazminatının ücretten sayılacağına dair bir hüküm bulunmadığından tamamı haczedilebilir.”

 

Şeklinde hüküm verilmiştir.

Karar için tıklayınız… 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.