Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Ağustos 2022

Sirküler No: 630


Mülga 1475 sayılı İş Kanunu’nun yürürlükte bulunan 14’üncü maddesi hükmünden İŞVERENCE KIDEM TAZMİNATI ÖDENİR denilmektedir. Hatta “işçinin ölümü halinde doğan tazminat tutarı, kanuni mirasçılarına ödenir.” denilerek yine İŞVERENCE ödenmesi gerektiği düzenlenmiştir.

Kanun metninde ÖDENİR hükmü, işveren açısından NİSPİ EMREDİCİ BİR KURALDIR.

Ancak, uygulamada taraflardan biri talep eder, diğer tarafta gereğini yapar. Burada da, işçi kıdem tazminatı talebinde bulunur, şartlar oluşmuşsa işveren kıdem tazminatını öder.

Elbette, hayatın olağan akışı çerçevesinde işçinin kıdem tazminatının ödenmesini işvereninden yazılı olarak talep etmelidir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.