Sirküler

No: 39

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Kasım 2019


Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmeliğin “kesin teminatın iadesi” başlıklı 7’nci maddesine göre;

(1) İşveren tarafından, idareye ihale konusu işle ilgili olarak Kuruma (SGK) borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesi ibraz edilmedikçe işverene ait kesin teminat iade edilmez.

(2) İdareye ihale konusu işle ilgili olarak işveren tarafından, borcunun bulunmadığına dair ilişiksizlik belgesinin ibraz edilmemesi halinde, idare, kesin teminatın mevzuatına göre kısmen veya tamamen iadesi imkânının başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde durumu ilgili üniteye (SGK İl Müdürlüğü/Sosyal Güvenlik Merkezi) yazı ile bildirerek, işverenin Kuruma (SGK) ihale konusu işin yapıldığı süreye ilişkin borcunun olup olmadığını sorar.

Kesin teminatın iadesi için, ÖNCELİKLE İŞVEREN (YÜKLENİCİ) tarafından İDAREYE SGK’dan ilişiksizlik belgesi getirilmelidir. Bunun için, yüklenici SGK’ye yazılı olarak müracaat edip ihale konusu işi tamamladığını ve ilişiksizlik belgesini istediğini belirtmelidir. Bunun üzerine, SGK’nın ihale konusu iş konulu matbu yazısını idareye göndermesini sağlamalıdır. İdare de bu yazıyı aldıktan sonra 1 aylık sürenin dolmasını beklemeksizin en kısa sürede cevap vermelidir.

Bunun sağlanamaması durumunda, kesin teminatın mevzuatına göre kısmen veya tamamen iadesi imkânının başladığı tarihten itibaren 15 gün içinde durumu bu defa İDARE, yüklenicinin SGK’ye borcunun bulunup bulunmadığını sorar. İDARENİN olaya re’den müdahil olması,  kesin teminatın kısmen veya tamamen iadesi imkânının başladığı tarihtir. Bu tarih 4735 sayılı Kanunun 13’üncü maddesine göre;

a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylandığı tarih (bu durumda teminatın yarısı iade edilir), ilişiksiz belgesi getirilmesinden sonra ise kesin kabul tutanağının onaylandığı tarih (bu durumda teminatın diğer kalanı iade edilir),

b) Yapım işleri dışındaki işlerde ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde bu tarih (teminatın yarısı iade edilir), garanti süresi dolduğu tarih (teminatın diğer yarısı iade edilir).

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.