Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Aralık 2022

Sirküler No: 699

Kanuni Süresinden Sonra MUHSGK Nasıl Verilmelidir?

Kanuni süresinden sonra ilk defa veya düzeltme amacıyla verilecek Muhtasar ve Prim Hizmet
Beyannamesi elektronik ortamda verilecektir.
Beyannamenin vergi kesintileri ile ilgili bölümü açısından kanuni süresinden sonra verilecek
beyannameler için tahakkuk fişi ve duruma göre ihbarname oluşturulur.
5510 sayılı Kanuna göre sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin kanuni süresinden
sonra beyanname veriliyorsa, bu beyannameler Sosyal Güvenlik Kurumunca Sosyal Sigorta İşlemleri
Yönetmeliği’nin 103’üncü maddesine göre incelenerek uygun görülmesi halinde kabul edileceğinden,
tahakkuk ve hizmet fişi işverenin beyannamesi onaylaması ile birlikte düzenlenmez. Bu durumda işleme
alındığına dair “ Geçmiş dönem tahakkuk onaylama işleme alınmış olup ilgili Sosyal Güvenlik
Merkezi tarafından incelenmektedir. İşlem tamamlandığında sonuç burada görüntülenecektir”
şeklinde mesaj verilecektir.
Sosyal Güvenlik Kurumunca gerekli incelemelerin ilgili SGK Ünitesi tarafından yapılarak beyannamenin
tahakkuk ve hizmete ilişkin kısmının işleme alınması yönünde onayını müteakip yine aynı ekrandan
tahakkuk ve hizmet dökümü alınabilecektir.
Diğer taraftan, beyannamenin prime esas kazanç ve hizmet bilgilerine ilişkin kısmının Sosyal Güvenlik
Kurumunca denetime gönderilmesi durumunda prim tahakkukları oluşacak ve görüntülenebilecek, ancak
hizmete ilişkin bölüm denetim sonucuna göre görüntülenebilecektir.
İşlemin hangi aşamada olduğu da aynı ekrandan takip edilecek ve kanuni süresinden sonra verilen
düzeltme beyannameleri damga vergisine tabi tutulacaktır.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.