Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
12 Aralık 2022

Sirküler No: 698


Gelir İdaresi Başkanlığı 09.12.2022 tarihli Duyurusunda
( https://ebeyanname.gib.gov.tr/Pakette_Gonderilecek_Beyanname_Sayisinda_Degisiklige_Gidilmesi_08_12_2022.pdf ) daha önce 5
(beş) adet ile belirlenen bir pakette gönderilecek beyanname/bildirim sayısı, 09.12.2022 tarihi itibariyle,
her ayın 1 ila 20 nci (20’si dahil) günleri arasında 20 (yirmi) adet, ayın 21 inci gününden itibaren ise ay
sonuna kadar 5 (beş) adet olarak uygulanacaktır denilmiştir.

Duyuru için lütfen tıklayınız.

GİB-Duyuru

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.