Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
07 Nisan 2024

Sirküler No: 975

Kamu ihalelerinde şikâyet başvuruları, elektronik ortamda ve e-imza ile yapılabilecek.

Kamu İhale Kurulu’nun 04/04/2024 tarihli ve 2024/DK.D-72 sayılı kararı ile ilanı veya duyurusu 15/4/2024 ve bu tarihten sonra olan ihalelerde;

-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (d) ve (e) bentleri gereğince pazarlık usulü ile gerçekleştirilen ihaleler ile,

-Tüm ihale usulleri ile gerçekleştirilen ihaleler bakımından avukatlar aracılığıyla,

İdarelere yapılacak şikâyet başvuruları ile Kuruma yapılacak itirazen şikâyet başvurularının, Elektronik Kamu Alımları Platformu üzerinden e-imza kullanılarak yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

Kurul kararları ve uygulama klavuzları için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.