Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
25 Şubat 2022

Sirküler No: 235


4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihale edilen;

-Mal Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar ve 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda değişiklik yapan Esasların yürürlüğe konulmasına dair  23 Şubat 2022 tarihli ve 5202 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ,

-4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esasların yürürlüğe konulmasına dair 23 Şubat 2022 tarihli ve 5203 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı;

24 Şubat 2022 tarihli ve 31760 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Karar ve uygulama ile ilgili Kamu İhale Kurumu tarafından yapılan açıklamalar ekte yer almaktadır.

EK1 –Kamu İhale Kurumunun açıklamaları

https://www.ihale.gov.tr/Duyuru/443/mevcut_fiyat_farkina_iliskin_esaslarda_degisiklik_yapan_duzenlemeler_ile_4735_sayili_kanunun_gecici_5_inci_maddesinin_uygulanmasina_iliskin_esaslar_yayimlandi.html

EK 2- Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220224-22.pdf

EK 34735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 5 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslar

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220224-23.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.