Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
25 Şubat 2022

Sirküler No: 234


Çin Halk Cumhuriyeti ve İsrail Devleti menşeli “temperlenmiş veya lamine edilmiş emniyet camları” ürünü ithalatına yönelik başlatılan ve Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen dampinge karşı nihai gözden geçirme soruşturmasının tamamlanması neticesinde;

-Eşyanın özellikleri dikkate alınarak gümrük değerinin %10’u ila %66,1 oranları arasında ilave ithalata önlemi getirilmiştir.

Karara ilişkin Tebliğ ekte yer almaktadır.

EK- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2022/7)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220223-2.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.