Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
15 Ekim 2021

Sirküler No: 79


Kamu İhale Kurulu tarafından;

Adi ortaklıkların alt yüklenici olamayacağına, bunlara alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenemeyeceğine, eğer düzenlenmiş ise iptal edilmesi gerektiğine dair alınan 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı kararın, 05.08.2021 tarihli ve 2021/DK.D-174 sayılı karar ile iptal edilmesi sonrasında, bu karar ile iptal edilen 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı kararın alınmasından önceki hukuki duruma geri dönülmüş olup, gelinen aşama itibarıyla, mevzuatta aranan diğer şartların sağlanması kaydıyla;

1) 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı karardan önce düzenlenmiş olup, anılan karara istinaden idarelerce iptal edilerek EKAP kayıtları silinmiş olan alt yüklenici iş bitirme belgelerinin ilgili idaresince EKAP üzerinden tekrar düzenlenmesi gerektiğine,

2) 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı karardan sonra idarelerce iptal edilmeyen alt yüklenici iş bitirme belgelerinin geçerliğini koruduğuna,

3) 16/12/2020 tarihli ve 2020/DK.D-417 sayılı karardan sonra idarelere yapılan alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenmesi konulu başvuruların anılan karara istinaden reddedilmiş olması halinde, bu başvuruların tekrar değerlendirmeye alınması gerektiğine,

 Oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Söz konusu açıklama ekte yer almaktadır.

EK-1 Kamu İhale Kurulunun adi ortaklıklarla ilgili kararı

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.