Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
18 Mart 2022

Sirküler No: 530


Resmi Gazete’nin 18.03.2022 tarihli 31782 sayılı nüshasında yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1’indeki İşyeri Tehlike Sınıfları Listesinde yer alan

  • “86.90.14” satırı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;
  • Aynı Listede yer alan “23.32.01” ve “45.32.02” satırları yürürlükten kaldırılmış;
  • Aynı Listeye “23.32” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “23.32.02”  ve “23.32.03” satırları, “45.32.06” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “45.32.07”  ve “45.32.08” satırları ile “93.29.10” satırından sonra gelmek üzere aşağıdaki “93.29.11” satırı eklenmiştir.
86.90.14 Tıp doktorları dışında yetkili kişilerce sağlanan akıl sağlığı hizmetleri (psikoanalistler, psikologlar, psikoterapistler ve psikolojik danışmanlar tarafından sağlanan hizmetler) (hastane dışı) Az Tehlikeli

“23.32.02 Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan baca künkleri ve başlıkları, şömine ve baca boruları, oluklar ve bağlantı parçaları ile karo vb. inşaat malzemeleri imalatı (seramikten oluklar, borular ve bağlantı parçaları dahil) (tuğla ve kiremit hariç) Çok Tehlikeli
23.32.03 Fırınlanmış, ateşe dayanıklı olmayan kil ve topraktan tuğla ve kiremit imalatı Tehlikeli

“45.32.07 Motorlu kara taşıtlarının parçalarının belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti (dorse ve damper dahil) (lastik ve camlar, aküler ile motosiklet parça ve aksesuarları hariç) Az Tehlikeli
45.32.08 Motorlu kara taşıtlarının akülerinin belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda perakende ticareti Az Tehlikeli

“93.29.11 Elektronik spor (e-spor) oyun merkezlerinin faaliyetleri Az Tehlikeli

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.