Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
11 Ekim 2021

Sirküler No: 526


Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 22 Ocak 2020 tarihli kararında (Esas: 2016/27387 – Karar: 2020/973) özetle aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

4857 sayılı Kanun’un 25. maddesinin II. bendinin (b) fıkrasına göre, işçinin işverene veya ailesine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene veya aile üyelerinden birine sataşması haklı fesih sebebi olarak sayılmıştır.

Somut olayda davacı iş sözleşmesinin işveren tarafından haksız olarak feshedildiğini iddia etmiş, davalı işveren ise davacının asılsız isnat ve kurgular da bulunarak …isimli paylaşım sitesinde paylaşması nedeni ile iş sözleşmesinin haklı sebeple feshedildiğini savunmuştur.

Dosya içeriğine göre, davalı işveren tarafından sunulan davacının facebook isimli paylaşım

sitesi hesabından alınan paylaşımlarda, “Hani siz, beni kışkırtmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ya tebrik ederim başardınız veee kışkırdım, savaş başladı..Yapılan hataların, usulsüzlüklerinden, yanlışların, riyakarlığın, sahteliğin; videoları, fotoları ve belgelerinin Cumhuriyet Başsavcısıyla muhatap olma vakti geldi.. Muhatap olan kişilerin bilgisinee..” ve “Hani sen, birilerinin hakkını yiyerek ve hakkını elinden almak için çok şey yapıyorsun ya.., Kâr ettiğini düşünerek cebindeki paraları eşin başkalarıyla yiyor keyif çatıyor ya.. Paraları onlar yiyor günahı, hesabı sana kalıyor. Sadece hatırlatmak istedim bu cuma saatinde…” şeklinde yazılı olup, davacı tarafça söz konusu paylaşım içeriklerine itiraz edilmemiştir.

Buna göre davacının facebook hesabındaki paylaşım içerikleri incelendiğinde, işverene yönelik olduğunun kuvvetle muhtemel olduğu anlaşılmaktadır. Bu durum işverene 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II. maddesine göre iş sözleşmesini bildirimsiz olarak derhal fesih hakkı veren hallerden olmasına rağmen mahkemece davalı işverenin iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğine ve ihbar öneli kullandığına ilişkin delil sunmadığı gerekçesiyle feshin haksız olduğu sonucuna varılması isabetli olmamıştır.

Davacının iş sözleşmesinin işverence feshi haklı sebebe dayandığından kıdem ve ihbar tazminatı isteklerinin reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile kabulüne karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

Bu kararda;  işyeri hakkında facebook sayfasında olumsuz sözler sarf eden işçinin iş akdinin feshi haklı haklı nedenle fesih olup, tazminat gerektirmemektedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.