Sirküler

No: 228

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
07 Eylül 2020


Sosyal güvenlik mevzuatına göre; hastalık hali nedeniyle istirahatli sayılan sigortalının geçici iş göremezlik ödeneği alabilmesi için istirahat süresince çalışmaması gerekir. Bu çalışmama durumu sigortalının mevcut işyeri açısından geçerli olduğu gibi başka bir işyeri için de geçerlidir. Başka bir deyişle, istirahatli iken sigortalının çalışmaması gerekir. Buna uymayan sigortalıya tespiti halinde çalıştığı süreler için geçici iş göremezlik ödeneği verilmez, verilmiş olanlar yersiz ödeme kapsamında ilgililerden kanuni faizi ile geri alınır. Bu durumun ortaya konabilmesi için sigortalıların istirahatli oldukları sürelerde işyerinde çalışmadıklarına dair işverenlerince çalışmazlık bildirimi oluşturulması zorunlu tutulmuştur. Ayrıca, hekimin bildirdiği tedbir ve tavsiyelere uymayan, kasıtlı ve kusurlu davranışları nedeniyle hastalanmasına sebep olan sigortalının bu nedenlerden dolayı tedavi süresinin uzaması veya iş göremezliğinin artması hallerinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneğinden belli oranlarda indirime gidilir. İstirahatli sayılan sigortalının hastalık nedeniyle işyerinde çalışması halinde bu sigortalıyı çalıştıran işveren, sigortalının aynı hastalığı nedeniyle SGK tarafından yapılan tüm sağlık giderlerini ödemekle yükümlüdür. Başka bir işyerinde çalışması halinde aynı hastalık sebebiyle yapılacak sağlık giderleri sigortalının kendisinden tahsil edilir. Sonuç olarak, istirahat raporu alan sigortalının ne mevcut işyerinde ne de başka bir işyerinde çalışamaz, mevcut işyeri de çalıştıramaz. Diğer işyeri bu kişinin istirahatli olduğunu tespit etmesi mümkün olmadığından istirahatli kişinin sorumluluğu kaçınılmazdır. Mevcut işyeri ve sigortalı SGK tarafından yapılan tüm sağlık giderleri ve ödenekler kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.