Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
23 Ekim 2023

Sirküler No: 900


4857 sayılı iş Kanunu’nun “askerlik ve kanundan doğan çalışma” başlıklı 31’inci maddesinde yapılan düzenlemeye göre; herhangi bir askeri ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işverenin bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorunda olduğu, aranan şartlar bulunduğu halde işverenin iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat ödeyeceği hüküm altına alınmıştır.

4857 sayılı İş Kanunu, 1475 sayılı İş Kanunu’nun kıdem tazminatı başlıklı 14’üncü maddesi hariç diğer tüm maddelerini yürürlükten kaldırmıştır. Söz konusu madde hükmüne göre, işçilerin hizmet akitlerinin muvazzaf askerlik hizmeti dolayısıyla, feshedilmesi halinde işçinin işe başladığı tarihten itibaren hizmet akdinin devamı süresince her geçen tam yıl için işverence işçiye 30 günlük ücreti tutarında kıdem tazminatı ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

4857 sayılı Kanunun yukarıda yer alan hükmüne göre; askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçi bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istediği takdirde işveren bu işçiyi eski işi veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan

işçiye 3 aylık ücret tutarında tazminat öder.

Yukarıda yer alan mevzuat göz önünde bulundurulduğunda, zorunlu askerlik hizmeti dolayısıyla işveren de işçi de iş sözleşmesini feshedebilir, bu durumda işveren işçisine kıdem tazminatı ödemek zorundadır. Askerlik hizmeti dönüşü işveren, işçinin talebi ile işçisini işe almak zorunda olup, ancak bu yükümlülüğe uyulmazsa işveren işçisine 3 aylık ücret tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.