Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
05 Kasım 2022

Sirküler No: 678


4857 sayılı İş Kanunu’nun “ücret hesap pusulası” başlıklı 37’nci maddesine göre;

“ İşveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır.

Bu pusulada ödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarının ve vergi, sigorta primi, avans mahsubu, nafaka ve icra gibi her çeşit kesintilerin ayrı ayrı gösterilmesi gerekir.

Bu işlemler damga vergisi ve her çeşit resim ve harçtan muaftır.”

Bu maddeye göre; işverenler ücret hesap pusulası düzenleyerek, işçilere düzenli olarak vermek zorundadır. Aksine hareket eden işverenler hakkında, İş Kanunu’nun 102/b maddesi gereği idari para cezası uygulanmaktadır. 2022 yılı hadlerine göre ceza tutarı 1.559,00 TL’dir. İş Kanunu’na göre; işveren işyerinde veya bankaya yaptığı ödemelerde işçiye ücret hesabını gösterir imzalı veya işyerinin özel işaretini taşıyan bir pusula vermek zorundadır. Yasal düzenlemede ücret hesap pusulasının işçi tarafından imzalanmasına yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Yrg. 9. HD.; 19.12.2008 T.; 2008/43018 E.; 2008/34252 K: Aylık ücret bordrolarında tahakkuk ettirilen miktarlar banka vasıtasıyla davacıya ödenmiş ise artık bordroların imzasız olması sonuca etkili olmayacaktır. Dolayısıyla banka aracılığıyla yapılan ödemelerde banka kayıtları da ödemeyi gösteren belge niteliğindedir. Yrg. 9. HD., 18.07.2008 T., 2007/25885 E., 2008/20584 K: İşverence verilmesi gereken ücret hesap pusulasında işçinin imzasının alınmış olması ücretin ödendiği anlamına gelir. Uygulamada çoğunlukla ücret bordrosu adı altında belgeler düzenlemekte ve periyodik ödemelerde işçinin imzası alınmaktadır. Banka aracılığı ile yapılan ödemelerde banka kayıtları da ödemeyi gösteren belge niteliğindedir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.