Sirküler

No: 214

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ağustos 2020


7071 sayılı Kanunla 926 sayılı Kanuna eklenen; ek 36’ncı maddede yer alan; “İhtiyat pilot olarak çalıştırılanlar hakkında 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmaları sebebiyle yaşlılık veya emekli aylığı kesilmiş olanlardan bu maddenin beşinci fıkrasının (d) bendi kapsamında görevlendirilenler hariç olmak üzere herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık ve emekli aylığı alanlar hakkında 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi hükümleri uygulanmaz” hüküm gereğince, ihtiyat pilot olarak çalıştırılanlar 4/1-a (SSK) kapsamında sigortalı sayılacak, haklarında kısa ve uzun vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası hükümleri uygulanacaktır.

SGK’dan emeklilik/yaşlılık aylığı alanlardan ihtiyat pilot olarak atananlar hakkında, 5335 sayılı Kanunun 30’uncu maddesi hükümleri uygulanamayacağından emekli aylıkları kesilmeden sosyal güvenlik destek primi kapsamında çalışabileceklerdir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.