Sirküler

No: 215

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ağustos 2020


5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde; bir hizmet akdine dayanarak bir veya birkaç işveren tarafından çalıştırılanlar (4/1-a) kapsamında sigortalı sayılmış olup, hükümden de anlaşılacağı üzere, kişiler aynı anda birden fazla işyerinde hizmet akdiyle çalışabilmektedirler.

5510 sayılı Kanunun 3’üncü maddesine göre ay 30 gün, yıl 360 gün olarak kabul edilmekte olup, 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındakiler hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılabilmektedirler.

5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince 53’üncü maddeye göre belirlenen aynı sigortalılık halinde birden fazla işte çalışması nedeniyle kazançların prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kısmı alınacaktır.

Örnek 1- Özel sektöre ait iki farklı işyerinde asgari ücretle çalışan sigortalının 2020 yılına ait gün sayısı ve prime esas kazançları aşağıdaki gibi belirlenecektir.

Ay Birinci İşyeri Prime Esas Kazanç İkinci

İşyeri

Prime Esas Kazanç Geçerli Gün Sayısı Geçerli Prime Esas Kazanç
1 30 2.943,00 30 2.943,00 30 5.886,00
2 30 2.943,00 30 2.943,00 30 5.886,00
3 30 2.943,00 30 2.943,00 30 5.886,00
4 30 2.943,00 30 2.943,00 30 5.886,00
5 30 2.943,00 30 2.943,00 30 5.886,00
6 30 2.943,00 30 2.943,00 30 5.886,00
7 30 2.943,00 30 2.943,00 30 5.886,00
8 30 2.943,00 30 2.943,00 30 5.886,00
9 30 2.943,00 30 2.943,00 30 5.886,00
10 30 2.943,00 30 2.943,00 30 5.886,00
11 30 2.943,00 30 2.943,00 30 5.886,00
12 30 2.943,00 30 2.943,00 30 5.886,00

Örnek 2- (4/1-a) kapsamındaki sigortalının birden fazla işyerinde tam zamanlı çalışmaları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Sigortalının ay bazında prim gün sayısının tespitinde aylık çalışmaları 30 günü, prime esas kazançları ise azami aylık prime esas kazancı geçmeyecek şekilde dikkate alınacaktır (2020 yılı 01-06. Aylar için)

A İşyeri B İşyeri C İşyeri Geçerli Gün ve Prime Esas Kazanç Tutarları
Ay/Gün PEK Ay/Gün PEK Ay/Gün PEK Ay/Gün PEK
01/30 6.000 01/30 5.000 01/- 01/30 11.000
02/30 6.000 02/30 5.000 02/- 02/30 11.000
03/30 6.000 03/30 5.000 03/- 03/30 11.000
04/30 6.000 04/30 5.000 04/30 13.000 04/30 22.072,50
05/30 6.000 05/30 5.000 05/30 13.000 05/30 22.072,50
06/30 6.000 06/30 5.000 06/30 13.000 06/30 22.072,50

 

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.