8 Ocak 2020


İsteklinin Niteliği Sigorta Primine Esas Alt Sınır=Asgari Ücret Sigorta Primine Esas Üst Sınır=Alt Sınır x 7,5 Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Prim Borcu Sınırı
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Yok 2.943,00 22.072,50 22.072,50 x 3= 66.217,50
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Alt İşvereni Var 2.943,00 22.072,50 22.072,50 x 6= 132.435,00
SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece SSK Kapsamındaki Sigortalılar Açısından 2.943,00 22.072,50 22.072,50 x 3= 66.217,50
SSK ve Emekli Sandığı Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Tüzel Kişi ve Sadece Emekli Sandığı Kapsamındaki Sigortalılar Açısından 2.943,00 22.072,50 22.072,50 x 3= 66.217,50
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı-Başka Bir Şirkette Şirket Ortağı (Şirketin Alt İşveren Prim Borçları Hariç) 2.943,00 22.072,50 22.072,50 x 3= 66.217,50
SSK Kapsamında Sigortalı Çalıştıran Gerçek Kişi ve Bağ-Kur Kapsamında Sigortalısı-Bağ-Kur Sigortalılığı Açısından 2.943,00 22.072,50 2.943,00 x 3 = 8.829,00
Bağ-Kur Kapsamında Sigortalı veya Sosyal Güvenlik Destek Primi Ödeme Yükümlüsü İse 2.943,00 22.072,50 2.943,00 x 3 = 8.829,00
KAPSAMA DÂHİL BORÇLAR

Sigorta Primi

İşsizlik Sigortası Primi

Sosyal Güvenlik Destek Primi

Genel Sağlık Sigortası Primi

Primlere İlişkin Gecikme Cezası-Gecikme Zammı-Diğer Fer’ileri

Emekli Keseneği ve Kurum Karşılıkları

Emekli Keseneği ve Kurum Karşılıklarının Fer’ileri.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.