Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Ocak 2024

Sirküler No: 960


5510 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre yapılacak hizmet borçlandırılması ile 3201 sayılı Kanuna göre yurt dışında geçen sürelerin borçlandırılmasına esas tutar

41’inci maddede belirtilen hallere ilişkin sürelerin borçlanılmasında;

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı :666,75 TL x % 32= 213,36 TL

Üst sınırı :5.000,63 TL x % 32 =1.600,20 TL

41’inci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi kapsamında kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerinin borçlandırılmasında 1/1/2012 tarihinden itibaren kalan sürelerinde genel sağlık sigortalısı sayıldıklarından bu kişilerin genel sağlık sigortası prim borcu olması halinde % 32 oranı üzerinden, borç bulunmaması halinde % 20 oranı üzerinden hesaplama yapılacaktır.

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında,

-Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı : 666,75 TL x % 20 =133,35 TL

Üst sınırı :5.000,63 TL x % 20 = 1.000,13 TL

Yurt dışında geçen sürelerin borçlanılmasında;

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında,

– Borçlanılacak her bir gün için tahakkuk ettirilecek borç tutarının;

Alt sınırı :666,75 TL x % 45 =300,04 TL

Üst sınırı : 5.000,63 TL x % 45 = 2.250,28 TL

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.