Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
09 Ocak 2024

Sirküler No: 959


5510 sayılı Kanunun 60’ıncı ve Ek 13 üncü maddesi kapsamındaki genel sağlık sigortalılarının ödeyecekleri prim tutarları

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi ve Ek 13 üncü maddesi kapsamında olanların ödeyecekleri genel saglık sigortası primi

 

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim

tutarı; 20.002,50 TL x % 3 = 600,08 TL

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında olanların ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında ödeyecekleri genel saglık sigortası aylık prim

tutarı; 20.002,50 TL x 2 = 40.005,00 TL x % 12 = 4.800,60 TL

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin yedinci fıkrası kapsamındaki yabancı uyruklu öğrencilerin ödeyecekleri genel sağlık sigortası primi

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında ödeyecekleri genel sağlık sigortası aylık prim

tutarı; 20.002,50 TL / 3 = 6.667,50 TL x % 12 = 800,10 TL

5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında avukatlık stajı yapmakta olup bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Türkiye Barolar Birliği tarafından ödenecek genel sağlık sigortası primi

1/1/2024 ila 31/12/2024 tarihleri arasında ödeyecekleri genel saglık sigortası aylık prim

tutarı; 20.002,50 TL x % 6 = 1.200,15 TL

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.