Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
14 Şubat 2023

Sirküler No: 552


Tam mükellef sermaye şirketlerinin iktisap ettikleri kendi hisse senetlerini veya ortaklık paylarına ilişkin dağıtılmış kar payları üzerinden yapılması gereken tevkifat oranı %15 den %0 a çekildi.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230214M1-3.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.