Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
14 Şubat 2023

Sirküler No: 551


Mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin kararda değişiklik yapılmasına dair Karar (Karar Sayısı: 6790) ile;

-Prefabrik yapı ve konteynerlerin, deprem bölgesindeki afetzedeler ile ilgili kurum ve kuruluşlara tesliminde KDV oranı 2023 sonuna kadar yüzde 18’den yüzde 1’e düşürüldü.

Karar için tıklayınız.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230214M1-2.pdf

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.