Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
10 Ekim 2022

Sirküler No: 664


Resmi Gazete’nin 10 Ekim 2022 tarihli nüshasında hasta hizmetleri personel (seviye 4) ulusal meslek standartı yayımlandı.

Resmi Gazete ve ilgili meslek standartı ile ilgili açıklamalar için tıklayınız.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/10/20221010-3.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.