Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
08 Temmuz 2022

Sirküler No: 604


5510 sayılı Kanunun 8’inci maddesine göre SGK’ye ilk defa işyeri bildirgesi verilecek işyerlerinde ilk defa sigortalı çalıştırmaya başlanılan tarihten itibaren 1 ay içinde çalışmaya başlayan sigortalılar için, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren en geç söz konusu 1 aylık sürenin dolduğu tarihe kadar verilmesi halinde, sigortalılık başlangıcından önce bildirilmiş sayılır.

Yukarıdaki bu hükme göre; geçici açılan işyeri dosyaları (ihale konusu işler, özel bina inşaatı vb.) için SGK’ye ilk defa işyeri bildirgesi verileceğinden, işyerinin açılış tarihinden itibaren 1 ay içinde işe alınan sigortalılar için işe bildirim süresi, işyeri tescilinden itibaren 1 ay içinde yapılmış olacaktır.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.