Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
16 Mayıs 2022

Sirküler No: 298


TCMB tarafından yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ değişikliği ile finansman şirketlerine zorunlu karşılık oranları;

– Türk lirası yükümlülükleri için 13/5/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 0 olarak,

– Yabancı para yükümlülükleri için oranlar 13/5/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 0, 23/12/2022 (dahil) hesaplama tarihine kadar yüzde 3 olarak,

uygulanacaktır.

Tebliğ ektedir.

EK-Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

(Sayı: 2022/18)

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/05/20220511-7.htm

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.