Sirküler

No: 304

Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Aralık 2020


            7256 sayılı Kanunla yapılan düzenleme ile kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işyerleri ve işçileri için fazla veya yersiz ödenen ödeneklerinin terkini ile ilgili İŞKUR Genelgesi çıktı.

 

            Genelgede usul ve esaslar açıklanmış olup, Genelge için tıklayınız.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.