EYT nedir?

Emeklikte yaşa takılanlar (EYT), prim gün sayısını dolduran, ancak yaş sınırına takıldığı için emekli olamayan çalışanlardır. 9 Eylül 1999 öncesinde yaş şartı aranmadan çalışanlar emekli olabiliyorken, 8 Eylül 1999’da, prim gün sayısı ve sigortalılık şartlarına ilave olarak yaş şartı da getirildi. EYT, 9 Eylül 1999 öncesi sigorta girişleri olan, prim gün sayısını ve sigortalılık süresini doldurmuş ama yaş şartına uygun olmayan çalışanları kapsamaktadır.

Kimler faydalanır?

  • 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar

  • Prim gun sayısını ve sigortalılık süresi şartını tamamlamış olanlar

  • Tüm koşulları sağlamasına rağmen yaş şartına takılanlar

Hangi çalışanın EYT kapsamında olduğu neden önemli?

EYT tasarısı yasalaştığında, EYT uygunluğu olan personelleriniz emekli olacaktır. Bu da, işverene kıdem tazminatı yükü getireceği gibi, olası personel kayıplarından kaynaklı operasyonel sorunlar da yaratabilecektir. Bu kapsamda, işverenin EYT uygunluğu olan personellerini tespit edebilmesi, işgücü planlaması ve finansal açıdan önem taşımaktadır.

Size nasıl yardımcı oluyoruz?

EYT kapsamındaki çalışanların tespit edilebilmesi için, çalışanın ilk sigortalılık tarihi ile, prim gün sayılarının bilinmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, söz konusu bilgiler temin edilerek, EYT uygunluğu olan personeller tarafımızca belirlenmektedir. EYT kapsamındaki personellerin aktüeryal kıdem tazminatı yükümlülüğüne etkisinin araştırılması ve şirketin kıdem tazminatı yükünün rapor halinde sunulmasını, Aktüerya çözüm ortağımız ile birlikte sağlamaktayız.

Bu çalışmayı, sadece şirket özelinde yapabildiğimiz gibi, talep eden müşterilerimiz için, çalışanlarına özel; çalışanın ne zaman emekli olabileceği, emekli olduğunda ne kadarlık bir maaş alabileceği gibi raporlamalar da sunabilmekteyiz.

Detaylı bilgi için danışmanlarımızla iletişime geçebilirsiniz.

Detaylı bilgi için iletişime geçin!

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.