Mahmut Akman
İş ve Sosyal Güvenlik Danışmanı
15 Ağustos 2022

Sirküler No: 626


4857 sayılı İş Kanunu’nun 39’uncu maddesinde asgari ücret kavramına yer verilmiş, bu madde gereğince yayımlanan Asgari Ücret Yönetmeliği’nin 12’nci maddesinde, işverenlerin işçilere asgari ücretten düşük ücret ödenemeyeceğini ve sözleşmelere bunun aksine hükümler konulamayacağını düzenlemiştir.

Buradan hareketle, işçi ve işveren arasında yapılan sözleşme çerçevesinde asgari ücretin altında olmamak üzere taraflarca ücret serbestçe belirlenebilir.

Dolayısıyla, engelli olsun veya olmasın işveren asgari ücretin altında bir ücret belirleyemez, asgari ücret veya bunun üzerinde bir ücret belirlemekte serbesttir.

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.