Mustafa Çelik
Vergi Danışmanı
25 Haziran 2024

Sirküler No: 1042

e-Fatura, e-Arşiv Fatura Uygulamalarına Dâhil Olması Gereken Mükellefler Hakkında Duyuru

Gelir idaresi duyuru gereğince 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler çerçevesinde,

– 2022 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 3 milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin,

– Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren ve 2022 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 500 Bin TL ve üzeri olan mükelleflerin,

– Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden 2022 hesap dönemi brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 500 Bin TL ve üzeri olanların, 3/7/2023 tarihine (1/7/2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) kadar (bu tarih dâhil) e-Fatura ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına dâhil olması gerekmektedir.

Vergisel uygulamalar bakımından herhangi bir sorunla karşılaşılmaması bakımdan söz konusu uygulamalara dâhil olmak için gerekli hazırlıkların yapılarak başvuru yapılması icap etmektedir.

Duyuru için tıklayınız.

Prozon Bordro ve Özlük Yazılımı

Proventus’un teknoloji şirketi olan Prozon’un geliştirdiği Bordo ve Özlük Yazılımı yayında!
Bordro süreçlerinizi devrim niteliğinde değiştirmek üzere tasarlandı…

Duyuru listesine üye ol!

Proventus Sirküler ile sosyal güvenlik mevzuatı ile vergi mevzuatına ilişkin tüm değişikliklerden haberdar olun.

Invalid email address
Proventus Danışmanlık Limited Şirketi, e-posta adresinizi üçüncü kişi ya da kuruluşlar ile paylaşmayacağını ve amacı dışında kullanmayacağını taahhüt eder.